title>MAR TERM - Marek Hawrysz

Wiadomości

BGK w komunikacie z 11.08.2014 ogłosił, dostępność środków na premie termomodernizacyjne i remontowe w 2014 roku. Kwota do wykorzystania przekracza łącznie 60mln zł.


NFOŚiGW nieustająco ogłasza i podtrzymuje nabory do niektórych programów. Szczegóły z zakresu ochrony atmosfery tutaj.


03.06.2014 zostało wydane nowe Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać od 03.10.2014 Tekst rozporządzenia na ISAP.


Od stycznia 2014 obowiązują nowe warunki techniczne, zaostrzyły one wymagania odnośnie zużycia energi przez budynki. Tekst rozporządzenia na ISAP.


Kategorie